פרופסור שור 9-11, תל אביב

כמות יחידות - 60 סטטוס - ביצוע יזם - אדם שוסטר אדריכל - מריסה גולדשטיין