פרופסור שור 9-11

השושן 4

רות 13

יעקב מוזר (מוזיר) 4

בן ציון 13

הלסינקי 16

הירקון 148

איתמר 8

קהילת לודז' 62-64

חפץ חיים 16-18-20